gardien de la paix - gemeenschapswacht

Wie heeft ze nog nooit gezien, de makkelijk herkenbare mannen en vrouwen in paars uniform? Met meer dan 2000 zijn ze: de gemeenschapswachten die met hun dagelijkse en zichtbare aanwezigheid in het straatbeeld bijdragen aan de veiligheid van iedereen.

Als oren en ogen van de lokale overheid zijn ze voor de burger het eerste aanspreekpunt met betrekking tot veiligheid. Hun aanwezigheid heeft een ontradend effect op overlast en kleine misdrijven. Ze begeleiden schoolgaande kinderen die zich in groep van thuis naar hun school begeven en omgekeerd. In bepaalde gevallen staan ze zelfs in voor de vaststelling van inbreuken die het voorwerp kunnen uitmaken van administratieve sancties. Dat, en nog veel meer.

Gemeenschapswachten spelen een belangrijke rol in de veiligheidsketen. Toch is de functie minder gekend dan de andere veiligheidsberoepen in ons land.

Omdat de functie oorspronkelijk  van start ging als een tewerkstellingsproject voelen te weinig mensen, en in het bijzonder jongeren,  zich geroepen om  gemeenschapswacht te worden.

Met een promotiefilmpje wil de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken daar verandering in brengen, het belang van de gemeenschapswachten onderlijnen en de functie in de kijker zetten.

Samen werken we aan uw veiligheid.

 

Meer info over de opdrachten van gemeenschapswachten

Een vraag over de gemeenschapswachten? Het antwoord staat mogelijk in onze FAQ op Besafe.be.