1joursans

Dit jaar keert de inbraakpreventiecampagne 1dagniet terug met twee belangrijke momenten: 

  • De Europese actiedag tegen inbraak op 19 juni
  • De traditionele actieweek in de aanloop naar de donkere maanden van 14 tot 20 oktober

De Europese actiedag kwam er dankzij het EUCPN: European crime prevention network. Op basis van het succes van de actie in België heeft het EUCPN besloten om het concept tot alle lidstaten uit te breiden en zo inbraakpreventie op het Europees niveau te promoten. Tot op heden hebben 12 landen te kennen gegeven dat ze willen meewerken aan deze campagne.

1dagniet

Het gaat dus om twee momenten waarop we de communicatie met betrekking tot de inbraakpreventie zullen intensifiëren en die ons de gelegenheid zullen bieden om de burgers te sensibiliseren.

Het thema van de Europese dag is «met een gerust hart op vakantie vertrekken». We zullen de burgers dus uitleggen hoe ze hun woning veilig kunnen achterlaten en welke eenvoudige maatregelen ze kunnen nemen om hun woning te beveiligen vooraleer ze op vakantie vertrekken: goed contact met de buren, ervoor zorgen dat het lijkt alsof men thuis is, een beroep doen op de bewakingsdienst van de politie...

Op de website "1dagniet.be" vind je een banner voor je website en voor de handtekening van je mails, alsook andere informatie en communicatietools. 

Wij moedigen je dus aan om in de loop van de week van 17 tot 23 juni preventieinitiatieven op te zetten.

Wat kan je doen om de burgers te sensibiliseren? 

  • De campagne promoten op de website van de zone/gemeente;
  • De boodschappen delen via de sociale netwerken.  De accounts van de actie:  Facebook 1 dag nietTwitter: @1dagniet - #1dagniet;
  • Een artikel opnemen in het gemeentelijk infoblad;
  • Tijdens de grote lente-evenementen, wijkfeesten of burenfeesten voor een preventiestand zorgen; 
  • Een operatie Rozet organiseren;
  • Affiches ophangen in reisagentschappen;
  • Een infosessie voor een wijk organiseren;
  • De digitale displayborden van de gemeenten en de zones gebruiken.