BeSafe 49

De wet private veiligheid is in werking getreden op 10 november 2017.  Welke zijn meer dan een jaar later de gevolgen voor de sector?  BeSafe Magazine 49 geeft hierop enkele antwoorden.

In dit themanummer ontdek je:

  • Een interview met twee directeurs van de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken:  Geneviève Van Der Meeren (directrice van de Directie Controle Private Veiligheid) en Bert Hoffer (directeur van de Directie Private Veiligheid),
  • Aan welke voorwaarden moeten overheidsinstanties die een beroep doen op een bewakingsonderneming voldoen,
  • De bevoegdheden, opdrachten en beperkingen van de bewakingsagenten,
  • Voorts gaat de aandacht uit naar het uitzonderingsregime voor de organiserende verenigingen van een evenement,
  • De verwezenlijkingen van de AD Veiligheid & Preventie sinds de inwerkingtreding van de wet private veiligheid

Raadpleeg BeSafe Magazine n°49