1joursans

Het doel van de actiedag is om burgers, buren, verenigingen, scholen, bedrijven,… te laten nadenken over datgene wat ze zelf kunnen doen in de aanpak tegen woninginbraken.

1 dag niet

Dit jaar zal "1 dag niet" plaatsvinden op vrijdag 26 oktober. De initiatieven zullen plaatsvinden in de week van 22 tot 28 oktober 2018.

Vergeet niet om uw initiatief zo snel mogelijk te posten op www.1dagniet.be!

Meer info