nuisance

Op 29 maart 2019 organiseert de AD Veiligheid & Preventie een colloquium over overlast. Dit colloquium wordt georganiseerd voor de lokale overheden: Burgemeesters, preventieambtenaren, en iedereen die betrokken is bij het lokaal preventie- en veiligheidsbeleid.

De Directie Lokale Integrale Veiligheid werd belast met de taak om - in het kader van de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) - instrumenten en praktijken aan te leveren die door de lokale overheden kunnen worden toegepast.

Vanuit dit oogpunt werd een handboek opgesteld dat concrete instrumenten aan de lokale mandatarissen aanreikt om tegemoet te komen aan de noden van de bevolking, door middel van praktische maatregelen die de levenskwaliteit van hun burgers merkbaar verbeteren. Tijdens het colloquium zal dit handboek worden voorgesteld en ter beschikking gesteld van de deelnemers.

Praktsiche info

Wanneer? Op vrijdag 29 maart 2019 vanaf 8u30’ à 16u00’.

Waar? In het Brussels44Center, Passage 44, Kruidtuinlaan 44, 1000 Brussel.

Raadpleeg het programma

Inschrijving

Deelname aan de conferentie is gratis maar registratie is verplicht.

Ik schrijf me in!