nuisances

Op vrijdag 29 maart aanstaande organiseert de AD Veiligheid & Preventie voor de lokale autoriteiten een colloquium inzake overlastpreventie. 

De strijd aanbinden met de problematiek van de overlast is voor de actoren van de lokale veiligheid een grote uitdaging en vereist een rationele en methodische aanpak. Tijdens het colloquium krijgen de actoren die onmisbaar zijn in de strijd tegen overlast de kans om de aandacht te vestigen op hun rol.

Wat is overlast?

De term 'overlast' kan bijvoorbeeld verwijzen naar het fenomeen vandalisme en beschadiging van publieke goederen, sluikstorten, hinderlijk en illegaal parkeren, nachtlawaai, enz.

Een gids met goede praktijken

Er werd een gids samengesteld die concrete handvatten aanreikt aan de lokale verkozenen om tegemoet te komen aan de behoeften van de bevolking door middel van concrete maatregelen die de levenskwaliteit van de burgers verbeteren. Tijdens het colloquium wordt de gids voorgesteld en ter beschikking gesteld van de deelnemers.

De gids raadplegen

De fiches, die zes categorieën met goede praktijken in de strijd tegen overlast bevatten, zijn eveneens beschikbaar op BeSafe.be.

De fiches raadplegen