img

Geluidsoverlast, gebrek aan onderhoud, afval... Banale buurtconflicten kunnen soms grote frustraties veroorzaken en uw leefkwaliteit ernstig schaden. In sommige gevallen kan een burenbemiddeling de oplossing bieden. Bij een burenbemiddeling zoeken de buren gezamenlijk naar een oplossing door middel van een gesprek. Dit gebeurt in een vertrouwelijke en vrijwillige sfeer.

Ik wil beroep doen op burenbemiddeling: wat nu? 

img

Wat moet je nu precies doen om een bemiddelingsproces op te starten? Hoe gaat bemiddeling in zijn werk? Hoe zoek je best naar een oplossing? Zijn er nadien ook afspraken waar je je aan moet houden? 

In het kader van de Internationale Bemiddelingsweek, die dit jaar plaatsvindt tussen 12 en 16 oktober 2020, ontwikkelde de Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken een eenvoudig stappenplan die je op weg helpt. 

Bekijk hier het stappenplan over het bemiddelingsproces

Hoe kan ik als publieke instantie een bemiddelingsdienst oprichten? 

img

Alle lokale en publieke autoriteiten of instanties kunnen een bemiddelingsdienst oprichten. Wil je graag een bemiddelingsdienst oprichten? Wie stel je dan aan om burenbemiddeling op te starten? Welke partners moet je betrekken? Moet je een project bekendmaken bij de bevolking? En welke succesfactoren spelen een rol?

Bekijk hier het stappenplan voor lokale overheden en instanties