Médiation

Met de maatregelen die genomen zijn voor de aanpak van het coronavirus, is het voor burenbemiddelaars momenteel niet evident om te bemiddelen tussen buren die zich in een conflictsituatie bevinden. Niettemin nemen burenbemiddelingsdiensten allerlei initiatieven om buren bij staan in deze moeilijke tijden.

Teneinde andere gemeenten te inspireren, worden hierna een aantal van deze initiatieven opgelijst.

Online of telefonische hulp

Net als een aantal andere gemeenten geeft de stad Gent op haar website een aantal tips en richtlijnen mee voor burgers die zich in deze tijden in een burenconflict bevinden. Hierbij wordt in eerste instantie een beroep gedaan op de conflictoplossende vaardigheden van de burgers, waarbij aanwijzingen worden geformuleerd om hen bij te staan bij het omgaan met hinder door buren. In geval de buren er samen niet uitkomen, kan een beroep gedaan worden op burenbemiddeling. Zolang de coronacrisis duurt, waardoor er geen huisbezoeken mogelijk zijn, wordt wel online of telefonische hulp geboden.

Vanaf 21/4/2020 worden opnieuw fysieke bemiddelingsgesprekken georganiseerd voor dringende cases. Deze zullen plaatsvinden op een centrale plaats waar voldoende garanties kunnen worden gegeven naar social distancing en hygiënevoorzieningen toe.

Virtueel platform en witte kaart

Elke week vindt binnen het Netwerk van de Openbare Diensten voor Interpersoonlijke Conflicten Brussels Hoofdstedelijk Gewest een virtueel platform via "zoom" plaats om een intervisie mogelijk te maken voor de bemiddelaars die dat wensen. Daardoor blijft het contact behouden en kunnen respectieve praktijken uitgewisseld worden.

Bovendien heeft het Netwerk van Brusselse Bemiddelaars aan het begin van de maatregelen in de aanpak van het virus, een Witte kaart, gepubliceerd

Folder met de nuttige telefoonnummers van de lokale diensten

In Flémalle werd een folder verspreid met de nuttige telefoonnummers van de lokale diensten.  De bemiddelingsdienst van de politiezone werd daarin vermeld; deze dienst kan opgebeld worden in geval van een buurt- of familiaal conflict.  

Volgens de bemiddelaar zijn er vrij veel telefonische oproepen. De personen die in de bemiddeling zitten, hebben meer tijd voor de bemiddeling en ze kunnen gemakkelijker afstand nemen.  Het feit dat de mensen van thuis uit aan de bemiddeling deelnemen, zorgt ervoor dat de communicatie vlot verloopt; de verhoudingen zijn soms "intiemer" en menselijker.

Raadpleeg alle verzamelde goede praktijken

Meer info