BOUNCE

De AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken organiseert op 1, 2 en 3 oktober 2019 in Brussel en op 21, 24 en 25 oktober in Luik twee Bounce ‘Trainer-the-trainer’-trainingssessies voor een dertigtal deelnemers.

In samenwerking met de vzw 2 bouts en de vzw Résonance, officiële Franstalige Bounce-trainers, biedt de FOD Binnenlandse Zaken deze training aan aan de actoren op het terrein die hun interesse getoond hebben via een oproep.

BOUNCE up is een ‘train-the-trainer’-tool bestemd voor de actoren op het terrein. De tool leert hen het weerbaarheidstrainingsprogramma BOUNCE young en de sensibiliseringstool BOUNCE along te gebruiken. Door deze twee tools te combineren, kunnen de trainers een grote ondersteuning bieden aan de inspanningen op het vlak van vroegtijdige en positieve preventie van gewelddadige radicalisering. De trainers helpen jongeren en hun sociale omgeving en zorgen voor een integrale en geïntegreerde aanpak, aangepast aan de noden van de doelgroepen.

De andere tools:

  • BOUNCE young is een trainingsprogramma inzake weerbaarheid voor jongeren. Een gezonde en solide weerbaarheid vormt een onbetwistbare beschermingsfactor in het kader van de preventie van gewelddadige radicalisering. Gedurende tien (inter)actieve trainingssessies in groep oefenen de jongeren zich in het versterken van verschillende aspecten van hun weerbaarheid. Door een combinatie van actie en reflectie slagen zij erin een hele reeks competenties en vaardigheden te versterken en toe te passen en deze in verband te brengen met hun persoonlijke ervaringen. Jongeren leren weer op te staan en er weer bovenop te komen wanneer zij geconfronteerd worden met uitdagingen. Tijdens de trainingen moeten zij het verband leggen tussen de werkvormen en hun persoonlijke ervaringen. Een BOUNCE young-training wordt steeds gecombineerd met BOUNCE along-sensibiliseringsacties bestemd voor de ouders en de actoren op het terrein.
  • BOUNCE along is een sensibiliseringstool voor de ouders en de actoren op het terrein. De tool heeft tot doel raadgevingen, perspectieven en praktische oefeningen te geven aan de aanwezige volwassenen in de sociale omgeving van de jongeren. De tool helpt hen en versterkt hen in de rol die zij te vervullen hebben in de vroegtijdige preventie van gewelddadige radicalisering. BOUNCE along draait rond vijf thema's: ‘een positief standpunt’, ‘een grotere weerbaarheid’, ‘weerbare relaties en een weerbare communicatie’, ‘bekommernissen en uitdagingen’ en ‘informatie en invloed’. BOUNCE along focust op alle ouders en actoren op het terrein en kan gebruikt worden in combinatie met de weerbaarheidstraining BOUNCE young voor jongeren.

Meer info over BOUNCE