PLP

De studie van de UGent over BuurtInformatieNetwerken (BIN) heeft getoond dat deze platformen zorgen voor meer vertrouwen in jouw wijk maar hoe werkt dit in de praktijk?

Hiervoor hebben we twee BIN-coördinatoren aangesproken: Ivan Buyle van Lochristi en Dominique Baudoux van Rixensart om meer inzicht te krijgen hoe het BIN het verschil kan betekenen.

Wat is de meerwaarde van een BIN volgens jou?

Ivan

“Bij een goede BIN-werking is er een vlotte communicatie tussen burgers en politie: de burger meldt ieder verdacht persoon/voertuig aan de politie en de politie verwittigt de burger van inbraken en verdachte handelingen. Hierdoor zijn bewoners alerter en worden woningen beter beveiligd.”

Dominique

"Dankzij een buurtinformatienetwerk neemt het onveiligheidsgevoel sterk af en zijn de bewoners gerustgesteld, omdat ze niet langer alleen het hoofd moeten bieden aan fenomenen die ze niet goed kennen en waarvan de gevolgen hen angst inboezemen. Eerst en vooral weten zij welke concrete maatregelen zij geleidelijk aan moeten nemen om te voorkomen dat er feiten worden gepleegd, en vaak zijn die veel minder duur dan ze aanvankelijk dachten. Ook zorgt het BIN mettertijd ervoor dat de sociale cohesie in de wijk wordt versterkt. Tot slot worden de politiemannen dankzij een BIN aangezet tot een betere dialoog met de bewoners, via coördinatoren als tussenschakel, waardoor een betere informatiedoorstroming van de politie naar de burgers, en omgekeerd, mogelijk is. Deze uitwisseling is in zekere zin een win-winsituatie."

Ontdek het volledige interview van deze twee BIN-coördinatoren hier!

Meer informatie over de BIN