caméra

Na de herziening van de Camerawet van 21 maart 2007 hadden de eigenaars van een of meer bewakingscamera's tot 25 mei 2020 de tijd om hun camera('s) via het nieuwe aangiftesysteem aan te geven: www.aangiftecamera.be. Deze termijn is nu verlengd tot 31 december 2021.

Verschillende aangiftes konden niet worden gedaan binnen de termijn, d.w.z. voor 25 mei 2020, door technische problemen en moeilijkheden veroorzaakt door de uitbraak van het coronavirus.

Daarom heeft de Kamer een wet aangenomen die deze overgangsperiode verlengt tot en met 31 december 2021.

Wat houdt dit in?

  • In de camerawet staat dat de aangifte uiterlijk de dag voordat de bewakingscamera('s) in gebruik wordt (worden) genomen, moet worden gedaan;

  • Als u echter tijdens de aangifte van uw camera('s) stuit op een technisch probleem, heeft u tot 31 december 2021 de tijd om orde op zaken te stellen en aangifte te doen op www.aangiftecamera.be.

Opgelet : 

  • Deze aangifteplicht geldt ook voor degenen die hun camera('s) onder de oude regeling bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Gegevensbeschermingsautoriteit) hebben aangegeven;

  • Zoals het reglement voorschrijft, moet elke verklaring jaarlijks worden gevalideerd.

De wet van 8 juli 2020, die deze termijn verlengt, werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 15 juli 2020 en is van kracht sinds 24 mei 2020.

Nood aan ondersteuning bij de toepassing van de regels betreffende de plaatsing en het gebruik van camera's?

Indien u vragen heeft over de toepassing van de camerawet, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Indien u een vraag heeft over de aangifte of hulp nodig heeft bij het invullen van het online formulier, kunt u terecht bij de helpdesk "camera" van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 17u op het nummer 02/739 42 80 of per e-mail naar [email protected]

Meer info