vigilis

De eerste brochure in de reeks "Veiligheidsberoepen" is gewijd aan een van de hoofdrolspelers in de private veiligheid: de bewakingsagent.

De wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid is in werking getreden op 10 november 2017 en verving de voormalige wet van 10 april 1990 tot regeling van deze sector. De meeste nieuwe bepalingen hebben enkel rechtstreekse gevolgen voor de bedoelde ondernemingen of interne diensten en hun personeelsleden.

Om de burgers zo goed mogelijk te informeren over de aspecten die hen persoonlijk aanbelangen op het gebied van bewaking, heeft de AD Veiligheid & Preventie een folder uitgegeven met de antwoorden op drie cruciale vragen over de bewakingsagenten: hoe zijn ze te herkennen, wat zijn hun opdrachten en wat mogen ze niet doen. 

Naast de website van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, die een volledige toelichting over de relevante wetgeving omvat (Vigilegis - online codificatie), een "FAQ" private veiligheid, alsook thematische fiches met de krijtlijnen van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, geeft deze folder nuttige informatie uit de eerste hand.

"Bewakingsagent" is de eerste brochure in de reeks "Veiligheidsberoepen" waarin de belangrijke veiligheidsfuncties in verband met onze huidige samenleving, beroep per beroep, aan bod komen.

Raadpleeg de brochure