Approche administrative

Het Europees netwerk voor de bestuurlijke aanpak (ENAA) publiceert voor de derde keer een handboek over de administratieve aanpak van de bestrijding van de georganiseerde misdaad in Europa.

Het handboek beschrijft hoe de ENAA is ontstaan en vestigt de aandacht op 5 pijlers die de bestuurlijke aanpak kunnen beïnvloeden. Het is gericht tot beleidsmakers, ambtenaren, wetshandhavingsfunctionarissen en alle belangrijke actoren in de EU-lidstaten die betrokken zijn bij de preventie en de bestrijding van georganiseerde misdaad.

Ter herinnering: wat houdt een bestuurlijke aanpak nu weer in?

Onder "bestuurlijke aanpak" moet verstaan worden het geheel van preventieve en repressieve bestuurlijke maatregelen dat kan verhinderen dat(georganiseerde) criminaliteit zich, verdoken onder legale activiteiten, in onze maatschappij kan vestigen of, met respect voor de basisbeginselen van een goede rechtspleging, ontdekte (georganiseerde) criminaliteit een halt kan toeroepen of kan sanctioneren.

Enkele voorbeelden van bestuurlijke aanpak:

  • gemeentelijke administratieve sancties;
  • het intrekken of weigeren van vergunningen;
  • het sluiten van etablissementen;
  • moraliteitsonderzoek.

Meer info