survey

In de komende dagen zal een elektronische vragenlijst betreffende de toepassing van de GAS-wet worden opgestuurd naar alle burgemeesters. Ook een korte vragenlijst met betrekking tot de corona-GAS-boetes zal worden toegevoegd.

In de wet betreffende de gemeentelijk administratieve sancties (de zogenaamde GAS-wet) wordt onder artikel 52 een vijfjaarlijkse rapportageverplichting opgenomen betreffende de toepassing van die wet. Met oog op het opstellen van dergelijk GAS-rapport werd een elektronische vragenlijst ontwikkeld waarin gepeild wordt naar GAS-dossiers die behandeld werden tussen 2016 en 2019.

Er zal gepeild worden naar cijfergegevens met betrekking tot administratieve geldboetes en andere types van administratieve sancties. Op basis van de ontvangen antwoorden zal de Minister van Binnenlandse Zaken verslag uitbrengen bij het Parlement over de toepassing van de GAS-wet.

De vragenlijst zal in de loop van de komende dagen worden opgestuurd naar alle burgemeesters met het vriendelijke verzoek om die in te vullen voor 20 september 2020. Naast de GAS-vragenlijst zal ook een korte extra vragenlijst toegevoegd worden met betrekking tot de toepassing van het koninklijk besluit nr. 1 en de daarin voorziene corona-GAS-boetes.

De Algemene Directie Veiligheid & Preventie plaatst bij deze een warme oproep om beide vragenlijsten in te vullen en bedankt u alvast voor uw bereidwillige medewerking!