survey

We kondigden het reeds aan in ons artikel van 18 augustus: een vragenlijst over de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) ging binnenkort in de mailbox van alle gemeenten in het land toekomen. Nu is het zover!

Ter herinnering, in de vragenlijst wordt er naar cijfergegevens gevraagd met betrekking tot administratieve geldboetes en andere types van administratieve sancties. Op basis van de ontvangen antwoorden zal de Minister van Binnenlandse Zaken verslag uitbrengen bij het Parlement over de toepassing van de GAS-wet.

De vragenlijst werd vandaag via mail verzonden naar alle burgemeesters in België, samen met een korte vragenlijst over de toepassing van de corona-GAS-boetes.

Klik hier om toegang te krijgen tot de GAS-vragenlijst

Klik hier om toegang te krijgen tot de corona-GAS-vragenlijst

Bij eventuele vragen kan u zich richten tot volgend emailadres: [email protected].

De Algemene Directie Veiligheid & Preventie dankt de gemeentelijke autoriteiten alvast hartelijk om deze vragenlijsten in te vullen.