réunion

Op 2 juni vindt de eerste vergadering van de Adviesraad inzake private veiligheid plaats. Deze raad vindt zijn oorsprong in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en zal maximaal twee keer per jaar samenkomen. Hij is samengesteld uit beroepsverenigingen van de sector, overheden die betrokken zijn in de materie en de politiediensten. Ook de academische wereld, Vicent Seron (Ulg) en Marc Cools (Ugent) maakt er deel van uit, net als andere experten. Klanten op het gebied van private veiligheid en en de vertegenwoordigers van de vakverenigingen worden betrokken via  twee consultatiegroepen.

De raad heeft als doel te fungeren als een adviesorgaan en voorstellen over de mogelijke beleidsoriëntaties inzake private veiligheid voor de Minister van Binnenlandse Zaken te formuleren.    

De raad kan initiatieven tussen de sector van de private veiligheid en de openbare veiligheid, tussen de verschillende partners in het kader van de veiligheidsketen en tussen de verschillende actoren van de private veiligheid voorstellen.

Verder kan de raad initiatief nemen voor een denkoefening en een gedachtewisseling, die de minister kunnen inspireren bij het uitwerken van een proactief beleid.

Tot slot kan de raad voorstellen doen betreffende het communicatiebeleid, gericht op een beter begrip van de wet private en bijzondere veiligheid.

De raad zal eveneens de verschillende commissies, samengesteld uit leden en experten die zich zullen buigen over bepaalde specifieke uitdagingen, coördineren.

Voor deze opstartvergadering, in videoconferentie, zal Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden aanwezig zijn.

Meer weten?

Rol en missie