foot

Ook het voetbal, de passie van velen, is noodgedwongen in een kader van beperkende maatregelen geperst. Maar veel clubs, spelers en supporters tonen zich veerkrachtig. Het Fonds Jo Vanhecke steunt dit jaar zes projecten die al vooruitkijken om de communicatie te verbeteren, de stewards op te leiden of de ontsmetting van materialen efficiënter aan te pakken. Samen krijgen zij 72.000 euro aan steun.

Het Fonds Jo Vanhecke, opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting met de steun van de Voetbalcel van de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, steunt jaarlijks projecten van voetbalclubs die inzetten op verbondenheid en/of een veilige, gezellige sfeer rondom het voetbal bevorderen.

De COVID-pandemie heeft het begrip veiligheid een ruimere invulling gegeven. Het Fonds heeft het oren naar de bekommernissen van (supporters)clubs om coronaregels goed in te voeren en op te volgen, ticketbeheer te moderniseren en supportersstromen te beheren, en het comfort van de supporters te bewaken wanneer ze opnieuw naar de tribunes kunnen. Daarom stimuleerde het Fonds de voetbalverenigingen dit jaar om projecten rond technologische en digitale toepassingen in te dienen.

Dit leidde tot de selectie van zes projecten, die een financiële steun krijgen van maximaal 20.000 euro. Het gaat om vier clubinitiatieven in Vlaanderen, één in Wallonië, en een opleidingsproject voor stewards van de KBVB. Samen krijgen zij in totaal 72.000 euro.

Het persbericht raadplegen