csil r

Sinds de afkondiging van de wet van 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme moeten alle Belgische gemeenten een lokale integrale veiligheidscel (LIVC-R) oprichten.

De lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme « LIVC R » zijn lokale gemeentelijke overlegplatformen. Ze waken over de coherentie van de preventie-, repressie- en opvolgingsacties.

De oprichting van deze cellen is sinds de afkondiging van de wet van 30 juli 2018 verplicht. Alle Belgische gemeenten moeten voortaan een lokale integrale veiligheidscel (LIVC-R) oprichten.

In België hebben momenteel 382 gemeenten een LIVC-R.

Stand van zaken (26/08/2019)

livc

Meer info