Wat is mensenhandel ?

Mensenhandel is een probleem dat nog al te vaak onder de radar blijft. In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, is mensenhandel niet beperkt tot buitenlandse vrouwen die slachtoffer worden van seksuele uitbuiting. Naar schatting worden in België 23.000 mensen slachtoffer van mensenhandel. (Global Slavery Index,2018)

 • Belgische meisjes worden door tienerpooiers gedwongen in de prostitutie.
 • Buitenlandse mannen worden zonder het nodige beschermingsmateriaal te werk gesteld op bouwwerven, wonen in caravans of huizen, vaak in slechte staat en zonder stromend water. Als ze slachtoffer worden van een arbeidsongeval, zijn ze niet verzekerd en krijgen ze niet de gepaste (of noodzakelijke) medische zorgen.
 • Zowel Belgische als buitenlandse mannen en vrouwen kunnen slachtoffer worden van economische uitbuiting. Dat zien we bijvoorbeeld in de horecasector. Ze werken meer dan 12u per dag als afwasser, kok, schoonmaakpersoneel, … en moeten vaak verblijven in de kelder van hun werkplek. Ze worden slachtoffer van zowel psychisch als fysiek geweld en krijgen de opdracht onzichtbaar te blijven voor het cliënteel van de horecazaak. Daardoor kunnen ze hun slaapplaats niet verlaten doorheen de dag, tijdens de openingsuren van de horecazaak.
 • Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen worden gedwongen om strafbare feiten te plegen, en worden ingezet om woninginbraken te plegen of drugs te verkopen.
 • In de erkende centra zien we slechts een klein deel van al deze mensen. Het grootste deel van de slachtoffers van mensenhandel blijft echter onder de radar.

Wat is de Blue Heart Campaign?

De Blue Heart Campagne gaat uit van het UNODC (“UN Office on Drugs and Crime”). In samenwerking met nationale partners zet deze campagne mensenhandel duidelijker in het licht te brengen om uiteindelijk sterker te kunnen optreden tegen de daders en de slachtoffers te voorzien in de nodige en gepaste zorg. Voor meer informatie over de campagne: zie hier en hier

Sinds de goedkeuring van de wetgeving inzake mensenhandel in 1995 is België een pionier in de strijd ertegen. Van meet af aan werd gekozen voor een multidisciplinaire aanpak. In het Belgische beleid ligt de focus op vier domeinen: preventie, bescherming, vervolging en samenwerking.

In 2019  heeft België zich aangesloten bij de ‘Blue Heart’-campagne van de Verenigde Naties om mensen meer bewust maken van de problematiek. 30 juli is de Werelddag tegen mensenhandel en deze dag willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom vragen we uw hulp.

Wat kan u doen om de Blue Heart Campagne in de kijker te zetten?

FACEBOOK

 • Gebruik de hashtags:  #EndHumanTrafficking, #HumanTrafficking
 • Zet volgende tekst op je facebookpagina:

Het is #Werelddag tegen mensenhandel. Een dag om stil te staan bij de vele slachtoffers van mensenhandel. Signaleer slachtoffers bij www.pagasa.be, www.payoke.be en www.asblsurya.org

TWITTER

 • Gebruik de hashtags : #EndHumanTrafficking, #HumanTrafficking
 • Mogelijke tweets:

Het is #Werelddag tegen mensenhandel. Een dag om stil te staan bij de vele slachtoffers van mensenhandel. Signaleer slachtoffers bij www.pagasa.be, www.payoke.be  en www.asblsurya.org

Open je ogen voor mensenhandel! Signaleer slachtoffers bij  www.pagasa.be, www.payoke.be en www.asblsurya.org

Internationale studies spreken over 5000 tot 15.000 slachtoffers van mensenhandel in België. Waar zijn ze? Signaleer slachtoffers bij  www.pagasa.be, www.payoke.be en www.asblsurya.org

INSTAGRAM

 • Gebruik de hashtags : #EndHumanTrafficking, #HumanTrafficking
 • Zet volgende tekst op je Instagram:

Het is #Werelddag tegen mensenhandel. Een dag om stil te staan bij de vele slachtoffers van mensenhandel. Signaleer slachtoffers bij www.pagasa.be, www.payoke.be en www.asblsurya.org