Web

Op 8 december vond het webinar plaats voor de nationale promotie van bemiddeling in lokale overheidsdiensten. Het is zeker geen overdrijving om het een groot succes te noemen want 185 personen namen hieraan deel! Lokale bemiddeling is een participatieve manier om conflicten op te lossen en toont dat het niet altijd noodzakelijk om te beroepen op juridische middelen.

Bij deze willen we graag met jullie de opname van de webinar delen.