De diefstalpreventieadviseur beantwoordt de vragen van de eigenaars of bewoners van onroerende goederen in Schaarbeek die betrekking hebben op de bescherming van hun goed tegen inbraak:

 • Hij geeft wettelijke ondersteuning door zich op de hoogte te houden van de reglementeringen in verband met technopreventie;
 • Hij legt huisbezoeken af en geeft tijdens deze bezoeken aangepast advies aan de personen die daarom vragen.

Hij beheert ook de gemeentepremie die het doel heeft om de bescherming van woningen tegen inbraak aan te moedigen:

 • Hij behandelt de aanvragen voor premies, rekening houdend met het reglement: ontvangst van de aanvragen, verificatie van de dossiers, voorstellen voor het toekennen van premies aan het college, informatie die aan de vragende personen wordt verstrekt;
 • Hij wijzigt het reglement indien de gemeenteoverheid dat vraagt.
Gegevens
 • Naam: Benjamin Goldzberg
 • Functie: Diefstalpreventieadviseur
 • Tel.: 02/240.34.08
 • E-mail: [email protected]
 • Gemeente: Schaarbeek
 • Aantal inwoners: 133.309 inwoners
 • Datum: 30/12/2019