Context waarin het project ontwikkeld werd

De opvoeders van de buurthuizen en hun coördinator hebben vastgesteld dat jongeren van 12-13 jaar vaak te maken hebben met grote aanpassingsproblemen in de eerste graad van het secundair onderwijs. Het was dus nodig om een bijkomend ouder- en schoolondersteuning te organiseren voor deze jongeren, aangezien onze buurthuizen al huiswerkscholen organiseerden voor hun Franstalige kinderen in het lager onderwijs, maar niet voor de leerlingen in het secundair onderwijs.

Filosofie van het project

Ondersteuning bieden aan jongeren voor een nieuw project waarvoor er een werkmethodologie kan worden ontworpen, met focus op responsabisilsering. Dit door de ondertekening van een reglement van mentorschapsprogramma, waarbij ze zich engageren om het hele jaar te komen. Hun ouders medeondertekenen dit reglement om het hele gezin in het proces te betrekken.

Beschrijving van het project

Opvang, alle woensdagnamiddagen, van 16.00 tot 18.00 uur, voor een groep van tien tot twaalf jongeren onder begeleiding van een opvoeder en twee studenten van de vzw Schola ULB. De opvoeder van het buurthuis beheert het lokaal, de aanwezigheden, de stilte, het materiaal en het algemeen comfort van de deelnemers. De schoolactiviteiten voor follow-up, methologie of remediëring worden verzekerd door de studenten van Schola ULB.

Doelgroep

Al onze projecten en acties beogen zowel de kinderen van Evere als de kinderen die in een andere gemeente wonen, maar naar school gaan op ons grondgebied.

Doelstelling(en)

De eerste doelstelling van dit project is de risico’s van gewelddadige radicalisering van jongeren te voorkomen door de ouderrol te ondersteunen en de jongeren te helpen bij het voorkomen dat ze degraderen naar studierichtingen die niet gepast zijn voor het profiel van de betrokken jongere. Hiermee wordt de strijd aangegaan tegen het zittenblijven of de schooluitval en is het mogelijk snel door te verwijzen naar de gespecialiseerde structuren.

Partner(s)

De vzw Schola ULB.

Beoordeling

Er wordt een duidelijke verbetering van het zel~eeld van de jongere als student opgemerkt dankzij met name de relationele kwaliteiten van de mentors. Hoewel de jongeren op aandringen van de ouders zijn gekomen, schrijven ze zich bijna allemaal vrijwillig en met plezier terug in.
Er is een zeer goede omkadering van de activiteiten door de opvoeders van de buurthuizen en de mentors van Schola ULB die zorgen voor een goede werksfeer en een goed contact met de ouders die zelf het enthousiasme van hun kinderen waarderen, maar ook de mogelijkheid dat zij advies of hulp kunnen krijgen in hun relaties met de school of met hun kind.

De opvoeders en coördinatoren hebben bevoorrechte contacten met de jongeren en kunnen luisteren naar hun bezorgdheden en hen advies geven.

Budget bij benadering

Ongeveer € 5.000 kosten aan materiaal en samenwerking met de vzw Schola ULB (administratieve kosten en bijdrage schoolondersteuning). 

Ondervond(en) moeilijk(heden)

De deelname van jongeren moest aan het begin van het project worden gestimuleerd en er waren verschillende contacten met de ouders nodig opdat de jongeren hun engagement zouden respecteren (ondertekening van het inschrijvingsblad). Sommige jongeren hebben nog niet voldoende maturiteit om dit soort van beslissing op lange termijn te aanvaarden. Bijleren gebeurt geleidelijk aan maar is constructief.

Lokaal advies

Dit project geeft goede resultaten en de deelnemers boeken zichtbaar vooruitgang.

Gegevens
  • Gemeente: Evere
  • Instelling: Gemeentebestuur
  • Gewest: Brussel-Hoofdstad
  • Domein: Pedagogisch-educatieve projecten/tools
  • Preventie: Secundair
  • Contactperson: [email protected]