Onze diensten stellen de volgende zaken vast:

  • Een groot aantal klachten met betrekking tot internetoplichting ten nadele van oudere personen;
  • Er moet een onbepaald aantal personen zijn die te geïsoleerd zijn of te beschaamd zijn om de nodige stappen te ondernemen om de feiten aan te klagen;
  • Indien een klacht wordt ingediend is de kans dat de geleden financiële en morele schade op welke wijze dan ook hersteld wordt klein.

Wij hebben dus besloten om iets te doen en hebben een « folder » opgesteld die voor de senioren (vanaf het pensioen) bestemd is. In deze folder worden de basishoudingen die men moet aannemen om te vermijden dat men het slachtoffer wordt van de meest voorkomende vormen van oplichting op zeer eenvoudige wijze beschreven.

Gegevens
  • Contactpersoon (naam): POLET Céline (voor de politiezone tussen Samber en Maas)
  • Functie: Politie-inspecteur
  • Tel.: 081/65.45.30-0494/525.089
  • E-mail: [email protected]
  • Gemeente: Profondeville
  • Aantal inwoners: 13.500
  • Datum: 09.12.2019