De doelstelling van doorsturen van de verslagen van de gemeenschapswachten via tablet op korte termijn is de snelheid waarmee de betrokken diensten tussenbeide komen, door de centralisatie en de vlottere doorsturing van de aanvragen.

Acties en actoren van het project zijn : 

  • Uitrusting van tablets en abonnementen (3G) voor de ploeg van de gemeenschapswachten, die in groepen van twee personen werken.
  • Registratie, door middel van de tablet, van de vraag aan de bevoegde diensten om tussenbeide te komen, zodra de gemeenschapswachten problemen vaststellen die te maken hebben met het milieu, de openbare weg, de openbare verlichting, het straatmeubilair, de groene ruimtes, de openbare netheid.
  • Interventie van de bevoegde diensten om de situatie op te lossen.
Gegevens
  • Sociale cohesie – Cel preventie en veiligheid
  • Contactpersonen : Nathalie Leprince en Audrey Bierlaire
  • Adres : gemeentebestuur van Namen, Stadhuis, rue de Fer, 5000 Namen
  • Telefoonnummers : 081/24 65 43 en 081/24 65 67
  • E-mails : [email protected] en [email protected]