De doelstellingen van het project zijn : het project van het MJ valoriseren door zijn medewerking te verlenen aan het houden van een colloquium
en de jongeren die deelnemen aan het project pedagogisch omkaderen voor de voorbereiding van de inhoud van het colloquium.

De directie van deze vzw, die geconfronteerd werd met uitlatingen en gedrag van bepaalde jongeren die het MJ van Jambes bezoeken en die onder de problematiek van polarisatie en radicalisering vallen, heeft zich gericht tot de Pradex-contactpersoon van de stad Namen om meervoudige steun te bekomen, met name voor pedagogische steun voor de omkadering van het project Canada dat trouwens gesubsidieerd wordt door het CREA van de Federatie Wallonië-Brussel, in verband met de eerdergenoemde thematiek.

De organisatie van een minicolloquium, door de jongeren die naar Canada gegaan zijn, is een manier om verslag uit te brengen over hun ervaringen tijdens deze reis en om andere operatoren van de jeugdsector te sensibiliseren en hen kennis te laten maken met de geleerde lessen.

Om dit te doen werd de Dienst Sociale Cohesie gevraagd om logistieke steun te verlenen door toegang te verlenen tot de gemeenteraadszaal en te helpen bij de gerichte promotie van het evenement.

De Pradex-contactpersoon heeft hulp verleend bij de begeleiding en de animatie van de groep bij de voorbereiding van de inhoud van dit minicolloquium. Dit werd geconcretiseerd door middel van twee ontmoetingen van twee uur met de jongeren en werksessies met de pedagogische coördinatrice van het MJ van Jambes.

Ze heeft de jeugddienst van de stad ook geïnformeerd over het project en over de manier waarop het MJ van Jambes dit probleem aanpakte. Op zijn minst zal een lid van de dienst het colloquium bijwonen en er gerichte reclame voor creëren.

Gegevens
  • Contactpersoon : TARGOSZ Patricia
  • Functie : PRADEX-contactpersoon (Prévention de la radicalisation et des extrémismes violents)
  • Telefoonnummer : 081/ 24 60 70 GSM : 0475 /73 05 07
  • E-mail : [email protected]
  • Gemeente : NAMEN
  • Aantal inwoners : 111. 500 
  • Datum : 30 .01.2020