Het project vertrekt vanuit de noden van het individu, zijn/haar levensgeschiedenis, verwachtingen, middelen, etc., om na te gaan hoe er gekeken wordt naar de eigen situatie en of er een wil is om te investeren in een verbetering van die situatie.

Het project bestaat uit een pluridisciplinaire aanpak gebaseerd op identiteitsontwikkeling. De methodologie is er op gericht obstakels weg te halen die de ontwikkeling van een positieve identeit dwarsbomen, namelijk:

  • De a*ectieve erkenning: (opnieuw) een band creëren tussen het individu en zijn familie, de emotionele breuken uit het verleden analyseren, helpen om de emoties onder woorden te brengen, helpen om een positief sociaal netwerk uit te bouwen;
  • De juridische erkenning: werken aan het gevoel te behoren tot positieve groepen, het creëren of versterken van het gevoel een burger te zijn die dezelfde rechten geniet als een ander, deconstrueren van een negatieve socialisatie en verhogen van het bewustzijn van het individu dat hij/zij zelf beschikt over een kracht tot positieve socialisatie;
  • De maatschappelijke erkenning: versterken van het gevoel maatschappelijk nuttig te zijn, een beroepsproject definiëren, de eigen competenties benutten, de ontmoeting met rolmodellen verzekeren, etc.

Idealiter moeten deze drie vormen van erkenning het mogelijk maken die he~omen in werking te stellen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een positieve identiteit.

Gegevens
  • Gemeente: Sint-Jans-Molenbeek
  • Instelling: Preventiedienst van de stad Sint-Jans-Molenbeek
  • Gewest: Brussel-Hoofdstad
  • Domein: Psychosociale interventie/Familiale ondersteuning
  • Preventie: Tertiair
  • Contactpersoon: [email protected]