De doelstelling op lange termijn is de communicatie met de burger over de veiligheidsfenomenen en de actiestrategieën verbeteren, door het over de maatschappelijke aspecten, de cultuur, de jeugd, urbanisme en netheid te hebben.

Dit project wordt in de gehele stad Luik, in elke commissariaatszone, verwezenlijkt. Vrouwen wandelen in de stad en vestigen de aandacht op alles waardoor ze zich niet veilig voelen. Vervolgens stellen ze verbeteringspistes voor aan de gemeenteoverheden.

 • Voorbereidende vergadering voor de kennismaking met het project en de organisatie van een wandeling.
 • Rekrutering van de wandelaars (verenigingen en/of wijkcomités die aanwezig zijn tijdens de vergadering).
 • Houden van de wandeling.
 • Verslag van de vaststellingen van de wandelaars en opstelling van een actieplan.
 • Validatie van het plan door de overheden.
 • Presentatie van het actieplan aan de wandelaars en de externe partners.
 • Uitvoering van het plan in functie van de acties, door de stadsdiensten/de politiediensten of door de wijkcomités/wijkverenigingen + evaluatie.

Zodra alle wijken bezocht zijn zal het veiligheidsoverleg met andere concrete projecten gecombineerd worden.

Gegevens
 • CAP Sécurité
 • Contactpersoon : Bénédicte Biron
 • Functie : projectleider
 • Adres : rue Lonhienne 14, 4000 Luik
 • Telefoonnummer : 04/238 50 16
 • E-mail : [email protected]