Het doel van de LIVC is de uitwisseling van informatie tussen sociale diensten, preventiediensten, de Lokale Task Forces (LTF) en de bestuursoverheden. De burgemeester leidt deze cel, samen met de korpschef, de referentiepersoon voor radicalisme van de stad Luik en de contactpersoon bij de operationele LTF van Luik. De LIVC bestaat uit 2 werkgroepen.

Het lokaal intersectoraal overleg, dat tot doel heeft mechanismen voor de preventie van het fenomeen in een geïntegreerde context in te voeren. Het partnerschap heeft tot doel kennis en praktijken uit te wisselen en de lokale operatoren in het kader van een pluridisciplinaire werkgroep met elkaar te verbinden. Het gaat om de volgende partners : Lokale Politie van Luik : Algemene Inlichtingen, Zonaal Veiligheidsplan, Hulp aan de Jeugd (CAAJ), Hulp in Open Milieu : AMO Droit des Jeunes, AMO Service d’Actions Sociales (St Leonard/ Herstal), Service d’Aide à la Jeunesse (SAJ), openbaar onderwijs Stad Luik, vrij (katholiek) onderwijs, Centre Régional d’Intégration des Personnes étrangères (CRIPEL), OCMW, Universiteit van Luik (Fac Psychologie), Provincie Luik (Openado/Antenne Psychosociale), kabinet van de Burgemeester, Directie Jeugd/ Nabijheid/ Sociale Zaken, Preventieambtenaar beleidspool « Sociale wijkontwikkeling » van het Sociaal Cohesieplan Waalse Gewest, Analysekoepel voor stadsveiligheid en referentiepersoon « gewelddadig radicalisme » van het Preven tieplan, sociale dienst van de Stad Seraing , gecofinancierd door de Europese Unie.

De Cel « Gevoelige inlichtingen » (detectie/inlichtingen) die de optimalisering van de uitwisseling van contextuele of individuele informatie tot doel heeft. Voor de contextuele informatie gaat het erom processen voor de communicatie met specifieke sectoren (TEC, ziekenhuizen, scholen, enz.), voor te stellen en voor hen een contactpersoon bij de politie te voorzien. De individuele informatie maakt het voorwerp uit van een specifiek
informatieproces (RIR, PV, verslagen, enz.), in functie van de bekomen gegevens (lokale politie, federale politie, Staatsveiligheid, enz.). Deze werkgroep zorgt voor een rechtstreekse verbinding met de operationele TFL.

Gegevens
  • Gemeente: Luik
  • Instelling: Preventiedienst van de stad Luik
  • Provincie: Luik
  • Domein: Overlegplatform
  • Preventie: Tertiair
  • Contactpersoon: [email protected]