Sensibilisatiedag voor de studenten (eerste jaar van het middelbaar onderwijs), wordt georganiseerd in de vorm van themaworkshops. 

« Clap’ados »-wedstrijd voor de studenten (van het eerste tot het zesde jaar van het middelbaar onderwijs), met als onderwerp de verwezenlijking van een videocapsule die betrekking heeft op verschillende thema's in verband met geweld.

In het begin van het schooljaar wordt de sensibilisatiedag twee keer georganiseerd. De dag heeft betrekking op verschillende thema's, waaronder pesten en cyberpesten. Het omgaan met emoties en de vooroordelen die vaak een van de oorzaken van bepaalde vormen van geweld kunnen zijn worden eveneens behandeld. Leerlingen (twee leerlingen per klas van het eerste jaar van het middelbaar onderwijs) uit verschillende scholen en schoolnetwerken krijgen de animatie te zien en geven feedback in verband met de inhoud van deze animatie aan hun voltallige klas, in de vorm van rollenspellen. Dit gebeurt onder toezicht van de verantwoordelijke opvoedster.

De « Clap’ados »-wedstrijd wordt rond oktober-november aan de scholen voorgesteld, met behulp van een informatieve video (flyers, machtiging van de ouders, reglement van de wedstrijd en document over pesterijen). De deelnemers kunnen zich via de te dien einde gecreëerde Facebookpagina inschrijven. Vanaf november, en tijdens de volledige duur van de wedstrijd, wordt er in de scholen voor permanenties gezorgd, om de deelnemers zowel met betrekking tot de inhoud als met betrekking tot de techniek te ondersteunen. Maatschappelijk werkers zijn eveneens aanwezig voor de persoonlijkere problemen in verband met de behandelde thema's. De overhandiging van de prijzen die worden toegekend door een jury die uit de verschillende partners bestaat, vindt in mei in het Centre Culturel van Hoei plaats: alle deelnemers winnen en de loten, die per categorie overhandigd worden, zijn uit de handelszaken van de stad Hoei afkomstig.

Voor de animaties in de lagere scholen wordt het « Open-ados »-instrument van de provincie Luik door de animatoren in de klassen gebruikt. Per klas worden twee keer 50 minuten voorzien. Het gaat steeds om pesterijen en cyberpesterijen.

Gegevens
  • Contactpersoon : D’Allessandro Mireille
  • Functie : Interne evaluator
  • Telefoonnummer : 083/230505
  • E-mail : [email protected]
  • Gemeente : Huy
  • Aantal inwoners : 21.293
  • Datum : 01.08.2019