De doelstelling van VELO-PASS is de consument de gelegenheid bieden om zichzelf te verbinden met de gegevens van de fiets; een onderhoudshistoriek op te bouwen; gebruik te maken van NFC technologie voor toegang tot parkeer- of laadinfrastructuur (openbaar of bij de werkgever); etc…

VELO-PASS werd in september 2018 opgestart i.s.m. 40 fietshandelaars en kreeg in september 2019 een grondige evaluatie. O.b.v. deze evaluatie werd het project aangepast en zal VELO-PASS 2.0 begin 2020 operationeel zijn. Vanaf 2020 zullen alle Belgische fabrikanten, importeurs en fietshandelaars de gelegenheid krijgen om aan dit project mee te werken, waardoor de consument zijn/haar gegevens kan verbinden aan de fietsgegevens.

Documenten
Gegevens
  • Contactpersoon : Guy CRAB
  • Functie : Secrétaire général TRAXIO VELO
  • Telefoonnummer : +32 475 545 007
  • E-mail : [email protected] 
  • Gemeente : Bruxelles
  • Aantal inwoners : 11,4 millions (2018)
  • Datum : 18.12.2019