De doelstelling op lang termijn is inwerken op de criminogene omgeving en de vastgestelde overlast niet laten voortduren en de potentiële daders van overlast aldus ontraden.

Acties en actoren van het projetc zijn :

  •  Patrouilleopdracht op straat (hoofdzakelijk in het stadscentrum, volgens 4 vooraf vastgelegde routes) door de dienst van de gemeenschapswachten.
  • Vaststelling van overlast (hoofdzakelijk op het gebied van het milieu) en opstelling van rapporten.
  • Verzending van deze rapporten naar de bevoegde diensten (lokale politie, gemeentewegen, netheid...) om een opvolging te verzekeren.
Gegevens
  • Dienst gemeenschapswachten
  • Contactpersoon : Cédric Nemeghaire
  • Adres : rue Tumelaire 80, 6000 Charleroi
  • Telefoonnummer : 071/86 21 90
  • E-mail : [email protected]