Huisbezoeken door de diefstalpreventieadviseur

Een overvolle brievenbus, alles begint bij goede gewoonten.
Huisbezoeken door de diefstalpreventieadviseur, om de bewoners te sensibiliseren over inbraak.

De diefstalpreventieadviseur beantwoordt de vragen van de eigenaars of bewoners van onroerende goederen in Schaarbeek die betrekking hebben op de bescherming van hun goed tegen inbraak:

  • Hij geeft wettelijke ondersteuning door zich op de hoogte te houden van de reglementeringen in verband met technopreventie;
  • Hij legt huisbezoeken af en geeft tijdens deze bezoeken aangepast advies aan de personen die daarom vragen.

Hij beheert ook de gemeentepremie die het doel heeft om de bescherming van woningen tegen inbraak aan te moedigen:

  • Hij behandelt de aanvragen voor premies, rekening houdend met het reglement: ontvangst van de aanvragen, verificatie van de dossiers, voorstellen voor het toekennen van premies aan het college, informatie die aan de vragende personen wordt verstrekt;
  • Hij wijzigt het reglement indien de gemeenteoverheid dat vraagt.

Handleiding

Handleiding / gids
31 mei 2022

Goede praktijken inzake inbraakpreventie

Contact

Benjamin Goldzberg

Diefstalpreventieadviseur gemeente Schaarbeek

Stuur een mail

Wenst u meer informatie omtrent een bepaald preventieproject? Vul onderstaand formulier in.

* Verplicht in te vullen

Gegevens

Contactdetails:

Benjamin Goldzberg

Diefstalpreventieadviseur gemeente Schaarbeek
Plaats: Schaarbeek
Datum:
17.09.2022

Ook interessant voor u:

03 maart 2022
Fléron
De auto, die steeds een aantrekkelijk doelwit is geweest, zal aantrekkelijk blijven voor delinquenten.
29 juni 2022
Op vraag van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie lanceerde de UGent het eerste grootschalige onderzoek naar Buurtinformatienetwerken (BIN) in België. Deze studie resulteerde in een zeer uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van buurten met en buurten zonder BIN.
24 november 2021
Quaregnon
In quo pertineant non fuisse torquem detraxit hosti et quidem faciunt, ut et argumentandum