Seksueel geweld

Er bestaan verscheidene vormen van seksueel geweld. De voornaamste zijn aanranding van de eerbaarheid en verkrachting. Wel worden er nog andere vormen van seksueel geweld onderscheiden. Al deze vormen van seksueel geweld zijn ernstig én strafbaar.

Slachtoffers kampen vaak met schuldgevoelens, het is echter belangrijk om aan te kaarten dat de verantwoordelijkheid altijd bij de dader ligt. Het zogezegde uitlokken van seksueel geweld is en blijft een fabel. Zolang men geen uitdrukkelijke toestemming geeft, is dit een vorm van seksueel geweld. Niemand ‘verdient’ of vraagt om seksueel geweld.

Gevolgen van seksueel geweld

Het slachtoffer worden van seksueel geweld is een traumatische ervaring met vergaande gevolgen. Deze gevolgen kunnen verschillende vormen aannemen.

Dit kan gaan van blauwe plekken, breuken, soa’s tot ongewenste zwangerschappen. Tevens kunnen er negatieve gevoelens optreden, kan het slachtoffer de pijnlijke gebeurtenis steeds herbeleven en kunnen er stoornissen optreden. Daarnaast kan het gebeuren een impact hebben op de seksualiteitsbeleving.

Wie zijn de risicogroepen?

Er zijn enkele factoren die het risico vergroten om op jonge leeftijd te maken te krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals seksueel geweld. Een kleine kanttekening hierbij is dat dit over een fact sheet gaat gericht op kinderen en jongeren. Natuurlijk kunnen ook andere personen het slachtoffer worden.

 

Wie kan de dader zijn?

Zowel mannen als vrouwen kunnen dader zijn van een vorm van seksueel geweld. Vaak zijn de daders ook bekenden van het slachtoffer. Dit kan zowel iemand uit het gezin of de familie zijn, als iemand uit de naaste omgeving. Tevens blijkt uit de laatste jaren dat ook jongeren seksueel geweld plegen. Dit kan gaan om ‘experimenteerfouten’ met leeftijdsgenoten, maar ook een gebrek aan seksuele opvoeding, ervaring of assertiviteit spelen een belangrijke rol. Bij seksueel geweld ervaren op minderjarige leeftijd is de dader meestal een mannelijk familielid of kennis.