Gendergelijkheid in de publieke ruimte

Onveiligheidsgevoel bij vrouwen

Vrouw in drukke straat

De recente resultaten van de Veiligheidsmonitor (2021) geven - net als de vorige (2018) - aan dat vrouwen zich in de openbare ruimte minder veilig voelen dan mannen. Dit gevoel is tussen 2018 en 2021 met 50% toegenomen.

Ook het vermijdingsgedrag, dat nauw samenhangt met het gevoel van onveiligheid, neemt toe. Dit wordt voornamelijk toegepast door vrouwen, die bepaalde openbare plaatsen vermijden, de deur niet openen voor onbekenden of het huis verlaten als het donker is. 

Het blijkt dat de grootsteden en vooral het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het meest getroffen worden door dit gevoel van onveiligheid. Van de meest voorkomende vormen van slachtofferschap staan seksueel geweld (33%) en discriminatie op grond van geslacht (28%) in de top 5.

De Veiligheidsmonitor bevestigt dat vrouwen het meest worden getroffen door seksueel geweld (binnen of buiten het gezin).

De gids "Gendergelijkheid in de publieke ruimte" als inspiratie

De gids "Gendergelijkheid in de publieke ruimte" wil inspirerend zijn voor lokale besturen die werk willen maken van meer genderinclusieve steden en gemeenten. Deze vertrekt vanuit concrete vragen: Hoe manifesteert gender zich in de publieke ruimte? Hoe verplaatsen vrouwen en mannen zich in de stad/gemeente/wijk? Worden vrouwen en mannen betrokken bij de besluitvorming over stad-, gemeente of wijk? Wordt er bij de constructie, het ontwerp en de organisatie van de stad, gemeente of wijk rekening gehouden met vrouwen en mannen? Genieten vrouwen en mannen op een gelijke manier van de infrastructuur en publieke diensten? Daarnaast komen ook vijf thema’s aan bod: gender mainstreaming, circulatie, urbanisatie, seksuele intimidatie op straat en participatie. Al deze thema’s worden ondersteund met goede praktijken.

Handleiding / gids
22 juni 2020

Gids "Gendergelijkheid in de publieke ruimte"