CLUB BRUGGE FOUNDATION – 7.500 euro

Contact: • Peter Gheysen           

• 0474 49 46 79  • [email protected]

Bij Club Brugge is er een intense band tussen de fans en de spelers.  Clubfans zien hun spelers dan ook als hun idolen, met de kapitein als boegbeeld.  Onder de noemer ‘This Is Your Captain Speaking’ maken we een videoreeks van 10 video’s waarbij onze kapitein gevat de fans oproept tot een positieve sfeerbeleving, waarbij er geen plaats is voor geweld, spreekkoren, negatief supportersgedrag.  Fans kunnen zelf mee thema’s aanhalen die ze willen bespreken.  Hiervoor gaan we met hen in dialoog.

SV ZULTE WAREGEM – 7.500 euro

Contact: • Geert Van Assche

• 0498 17 15 03  • [email protected]

SV Zulte Waregem blijft een voortrekkersrol spelen.  I.s.m. de Stad Waregem en de werkgroep middelenpreventie willen wij meewerken aan een drugsvrije omgeving voor onze jonge generatie.  Aan de hand van controles aan de ingang en alcoholarme acties in het stadion tijdens de wedstrijden. Daarnaast willen we jongeren sensibiliseren tijdens fuiven, stedelijke feesten e.d.  Ook zullen we workshops voor jeugdbewegingen / risicogroepen organiseren.

KV KORTRIJK – 5.250 euro

Contact: • Simon Clinckemaillie

• 0497 71 00 05   • [email protected]

KV Kortrijk zet verder in op hun project ‘Positief Supporteren’. Ze gaan de dialoog aan met hun supporters over sfeerbeleving in het stadion, er komt een nieuwe website, een digitale babbelbox waar supporters ideeën kunnen geven en een duidelijke belettering in het stadion… Zaken die het positief supporteren in het Guldensporenstadion ten goede zullen komen.

KAA GENT FOUNDATION – 5.250 euro

Contact: • Wim Beelaert

• 0476 77 87 25   • [email protected]

Drugpreventieproject om via sensibilisering het gebruik van verdovende middelen in het voetbalstadion van KAA Gent en bij uitbreiding in de Gentse samenleving terug te dringen.  De campagne gericht op KAA Gentsupporters krijgt een verlengstuk gericht naar Gentse jongeren en jongvolwassenen, alvast via de Gentse voetbalclubs verbonden via het Gentse Elk Talent Telt partnerschap en de sociaal-sportieve praktijken van de KAA Gent Foundation.

PROJECT VAN SUPPORTERSORGAAN MALINWA KV MECHELEN – 4.250 euro

Contact:  • Marleen Van Gucht

• 0474 81 57 07  •  [email protected]

Bij KV Mechelen zet men in op directe communicatie met de Supporters’ Liaison Officer, de club, de cel Veiligheid en de sfeergroepen opdat men op een proactieve manier pyrotechnisch materiaal uit het stadion kan houden. De samenwerking tussen de SLO’s, de club, het Supportersorgaan en de vertegenwoordigers van de fans wil een brug slaan tussen de club en haar supporters en de lokale politiedienst en vertegenwoordigers van de FOD Binnenlandse Zaken en zoekt naar alternatieven. Sensibiliseringscampagnes met filmpjes en affiches, workshops en informatiebijeenkomsten met brandweer, diensthoofd Veiligheid en stewards over info omtrent de gevaren, binnen- en buitenlandse contacten met andere clubs, bezoek aan een Brandwondencentrum, organisatie opleiding busbegeleider en een continu opvolging van alle activiteiten die betrekking hebben op sfeer scheppen in een voetbalstadion behoren tot de uitdaging.

CERCLE BRUGGE – 4.250 euro

Contact: • Louis-Philippe Depondt

• 0495 43 07 40   • [email protected]

Samen met de fans wil Cercle Brugge werken aan een actieplan waarbij pyrotechnische materiaal uit voetbalstadions wordt geweerd. Groen-Zwart wil actief tegen pyro optreden mits dit heel wat gevaren met zich meebrengt voor supporters (brandwonden en andere lichamelijke letsels).  Cercle is ervan overtuigd dat een sensibiliseringscampagne een logische stap is in de verdere strijd tegen pyrotechniek. Cercle is een familiale en toegankelijke vereniging voor jong en oud waarbij pyro niet thuishoort.

FONDATION SPORTING DE CHARLEROI – 3.000 euro

Contact: • Michaël Mathot

• 0477 98 78 13  • [email protected]

Organisatie van een preventiecampagne tegen racisme, met als doel de supporters te sensibiliseren over uitsluiting. Het benadrukken en ontwikkelen van een positieve boodschap met het oog op de bestrijding van alle vormen van discriminatie en in het bijzonder racisme. Door een deelname aan een educatieve herdenkingsreis, handelend over het thema van totalitaire en extremistische ideologische gevaren, naar het Auschwitz gedenkteken in Polen.