Omzendbrief -

Omzendbrief nr. COL 1/2006 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep - Gemeentelijke administratieve sancties

Ministerieel besluit betreffende de toekenning van
de financiële hulp van de Staat inzake verkeersveiligheid. —
Bedrag van het saldo 2014 toegekend aan de politiezones