Koninklijk besluit -

Koninklijk besluit ter bepaling van de technische middelen die bewakingsondernemingen aan derden kunnen ter beschikking stellen

Koninklijk besluit -
Beleidstekst -

Algemene beleidsnota van 4 november 2015: Federale politie en geïntegreerde werking - Veiligheid en Binnenlandse Zaken - Regie der Gebouwen