Koninklijk besluit -

Koninklijk besluit ter bepaling van de technische middelen die bewakingsondernemingen aan derden kunnen ter beschikking stellen

Omzendbrief -

Omzendbrief nr. COL 1/2006 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep - Gemeentelijke administratieve sancties