Koninklijk besluit -

Koninklijk besluit opleiding en erkenning EG-beroepskwalificaties privé-detectives