Omzendbrief -

De algemene werking van een BIN wordt dus geregeld door de ministeriële omzendbrief van 10 december 2010.

Interpretatie -

Bijlage 2, 2/1, 3, 3/1 an het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen: definitie eengezinswoningen.