Het project bestaat uit een verblijf van 10 dagen met een tiental jongeren van Terrain d’aventure in Larache (Noord-Marokko) tijdens de paasvakantie van 2018.

De eerste vraag die zich stelde is om tot een beter begrip te komen over hoe bevolkingsgroepen van bepaalde wijken in Sint-Jans-Molenbeek omgaan met de problematiek van gewelddadige radicalisering. De doelstelling was deze vraag te analyseren door middel van een brede enquête die het mogelijk maakt de moeilijkheden die burgers ondervinden in twee wijken in Sint-Jans-Molenbeek, in kaart te brengen en te evalueren.

De uitdaging van een dergelijk project is het mogelijk maken dat informatie over verdachte handelingen of problemen in de buurt kunnen worden gecommuniceerd. Er werd geprobeerd om het project over te dragen naar het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek, rekening houdend met de specificiteiten van de politiezone en met de lokale context in bepaalde wijken waar de relaties met de politie niet altijd vlot verlopen.

De doelstelling is het samenleven verbeteren, elke vorm van discriminatie bestrijden, de vooroordelen bestrijden en radicalisering voorkomen.

De doelstelling is van een vertrouwensklimaat ontwikkelen door de oprichting van plaatsen waar naar de doelgroepen geluisterd wordt, plaatsen voor familie- en ouderschapsondersteuning, praatgroepen.

Het project poogt de realisatie van een inclusief beleid via een intersectorale aanpak waarbij preventief wordt gewerkt aan een hogere participatie van jongeren in de Zeelse samenleving. Ondertussen is de focus breder dan jongeren alleen. Deze werkingspunten worden veruitwendigd door het aanstellen van een inclusiewerker voor de gemeente Zele.

Leerkrachten werden via een vorming ondergedompeld in de thema’s extremisme, stereotypering, media en verhalen. Samen met de leerkrachten en verschillende coaches werd tevens een lessenpakket ontwikkeld met verschillende methodieken om deze thema’s te bespreken in de klas.

De tool « Théories du complot, Ressorts et mécanismes » heeft tot doel een stand van zaken op te maken met betrekking tot dit complexe onderwerp, het te ontleden, erover te debatteren, het te animeren en er oefeningen aan te wijden. De tool maakt het mogelijk om complottheorieën te behandelen door dit bijzondere soort informatie op afstandelijke wijze te behandelen.

De belangrijkste doelstelling van het contactpunt is de primaire en secundaire preventie, in dit geval het sensibiliseringswerk. Aanvragen die onder het tertiair niveau vallen, worden echter eveneens behandeld.

Via het ABC-project wil de stad Aalst een professioneler en integraal beleid op vlak van preventie van gewelddadige radicalisering realiseren ter ondersteuning van lokale partners.