Het uiteindelijke doel van de lokale integrale aanpak is (vooral) jongeren en jongvolwassenen die dreigen te radicaliseren zo snel mogelijk op te sporen en “aan boord te houden”.

Het beoefenen van een vechtsport kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van weerbaarheid, agressiebeheersing en persoonlijke groei.

Dit project bestaat uit de creatie van socio-educatieve pakketten, die bestemd zijn voor de scholen en de verschillende jeugdwerkingen in Menen.

De doelstelling van het project is praat- en debatruimtes te creëren waarin de doelgroep, voornamelijk de jongeren, vrijuit kunnen spreken over onderwerpen die hen rechtstreeks aanbelangen of verband houden met de actualiteit.

In de eerste plaats, een diagnose opstellen om het fenomeen te contextualiseren en te kaderen in al zijn facetten (multidisciplinaire aanpak) en een stand van zaken op te stellen van de reeds ontwikkelde openbare en gemeentelijke voorzieningen en voorzieningen van het verenigingsleven.

De hoofddoel is De energie van jongeren kanaliseren in positieve en constructieve acties zoals humanitaire projecten. Zodoende zullen zij antwoorden vinden op hun wil om zich in te zetten als burger.

De doelstelling is Sleutels en tools aanreiken aan de betrokkenen om het fenomeen van radicalisme beter aan te pakken.

De digitale media en de sociale netwerken hebben een belangrijke plaats verworven in de manier waarop men zich informeert. Er dient evenwel te worden vastgesteld dat het door de enorme toename van het media-aanbod en van de media-inhoud, soms moeilijk is om er wijs uit te worden.

Dit project betreft een samenwerking tussen SAFER en Terrain d’aventure van Hodimont. Terrain d’aventure is een vereniging die kampt met een tekort aan gekwalificeerd personeel voor de aanpak van diverse problemen bij de organisatie en uitvoering van activiteiten.

De hoofddoel is De toeschouwers via een theaterstuk sensibiliseren voor de problematiek en de begeleiders vóór en na het stuk van de nodige tools voorzien.