De doelstelligen van het "Handvest van de scholen" zijn de legitimiteit van het gezag van de school bevestigen, het persoonlijk engagement van leerlingen en ouders vergroten en het aantal tussenkomsten van de politie verminderen. 

 

De scholen hebben verschillende systemen om moeilijkere leerlingen op te volgen met als doel hen opnieuw te laten functioneren in de klasgroep en om te vermijden dat ze voortijdig uitstromen. Deze middelen zijn vooral curatief en niet altijd toereikend.

Voor psychosociale ondersteuning zijn er 2 hoofddoelstellingen. De eerste op korte termijn, die het mogelijk maakt om de gezondheidstoestand en de sociale inschakeling van de risicogebruikers te verbeteren opdat zij terug een bevredigend evenwicht zouden vinden en de tweede op lange termijn die het mogelijk maakt om de openbare overlast gekoppeld aan druggebruik verminderen.

Het hoofdoel van dit project is om de maatschappelijke overlast gekoppeld aan het druggebruik en/of het bijhorende onveiligheidsgevoel te voorkomen, op te sporen en te beperken.

Het project ter preventie van verkeersonveiligheid in de omgeving van scholen heeft als doel op korte termijn de snelheid van de automobilisten te regelen in de omgeving van scholen en de omgeving van scholen beveiligen. Op lange termijn wil het het veiligheidsgevoel van de leerlingen, ouders en leerkrachten vergroten en een ontradende aanwezigheid in de omgeving van de scholen verzekeren.

Het project wil op korte termijn ouders informeren over de opdrachten van de gemeenschapswachten in de omgeving van scholen. Het wil de ouders aansporen om de interventies van de gemeenschapswachten te respecteren, alsmede een zichtbare aanwezigheid aan de uitgang van het Koninklijk Atheneum te Evere en in het kader van het openbaar vervoer, 's vrijdags in de namiddag, verzekeren. Op lange termijn wil het project ervoor zorgen dat de instructies die aan de ouders gegeven worden automatismen worden en de automobilisten bewust maken.

Op korte termijn is de hoofddoelstellingen van het project de vermindering van de risico's op opgevallen. In dit kader werd in het bijzonder aandacht besteed aan oversteekplaatsen in de omgeving van scholen. Op lange termijn wil men een vermindering van de risico's op ongevallen in de hele gemeente, een vlotter verkeer en een vermindering van het aantal carjackings in verstoorde verkeerssituaties.

Naast het gekende fietsexamen waarbij de leerlingen van het 6de leerjaar worden voorbereid op hun deelname aan het verkeer bij aanvang van het 1ste middelbaar, worden zij tevens gesensibiliseerd inzake de gevaren van de “dode hoek” en wordt hun fietsbehendigheid en kennis van de verkeersregels getest.

Door het plaatsen van lokfietsen op hotspots (plaatsen waar veel feiten van fietsdiefstal werden geregistreerd) het identificeren van dader(s) die op georganiseerde wijze fietsen stelen.

Het project kadert binnen de BOM-wetgeving met afgeschermde technieken in samenwerking en met vereiste toestemming van het parket van de Procureur des Konings te Antwerpen en de federale politie.

Le premier objectif de ce projet est de prévenir les risques de radicalisation violente des jeunes en soutenant le rôle parental et en aidant les jeunes à éviter d'être relégués dans des filières d'études non adaptées au profil du jeune concerné.