De hoofddoel is de bijdragen van onderzoekers en specialisten ,die een kwestie in verband met de uitdagingen van het samenleven en het ideologisch en/of religieus radicalisme geanalyseerd hebben, ontdekken. Om een beter begrip hierover te ontwikkelen waarop gehandeld kan worden. De deelnemers in staat stellen om hun praktische ervaringen met elkaar te delen, met het oog op bundelen van de ervaringen en co-constructie.

De hoofddoel van het project is deze werknemers uitrusten om op het lokaal niveau op professionele wijze te reageren en te handelen wanneer ze geconfronteerd worden met situaties waarin er sprake is van radicalisering (al dan niet gewelddadig of al dan niet tot actie wordt overgegaan), en dit op het niveau van de preventie zelf, maar ook op het niveau van de oriëntatie en de doorverwijzing van personen voor behandeling.

Het doel is om professionals te versterken en inzicht te geven in de mechanismen van polarisering en radicalisering.

De hoofddoel van het project is radicalisering en gewelddadig extremisme op het lokaal niveau voorkomen.

BOUNCE” kan worden aanzien als een pedagogische benadering van primaire preventie, gezien de focus op een versterking van de weerbaarheid. Het in een vroeg stadium aanscherpen van de morele weerstand, als effectieve beschermingsfactor tegen radicalisme of extremisme, vormt de essentie van het project.

Een workshop om alcoholmisbruik bespreekbaar te maken in de studentenwereld en verantwoord gebruik te stimuleren.

Eeen doelstellingnen van het project is uitbouwen van een stevig netwerk met experten en mensen die frequent in aanraking komen met (de gevolgen) van verslaving. Samenwerking tussen de verschillende actoren en besturen is dus belangrijk.

Het gaat vooral over bewustmaking en als tweede stap, indien noodzakelijk, de weg naar de hulpverlening te wijzen om zo terug op een gezonde manier aansluiting te vinden bij het gewone maatschappelijke gebeuren.

De doelstelling is de bewoners en handelaars van Schaarbeek adviseren over de bescherming van hun goed tegen inbraak.

De doelstelling op lange termijn is de opvolging van het werk op het terrein van de gemeenschapswachten gemakkelijker maken.