Het idee is om de moeders in staat te stellen om van een rustig moment, dat enkel voor hen bestemd is, te genieten. Dit is voor hen een gelegenheid om over hun leven als vrouw te praten en om verschillende familiale begrippen (opvoeding van de kinderen...) met hen te bespreken. Verschillende thema's worden behandeld.

Onze diensten stellen de volgende zaken vast:

  • Een groot aantal klachten met betrekking tot internetoplichting ten nadele van oudere personen;
  • Er moet een onbepaald aantal personen zijn die te geïsoleerd zijn of te beschaamd zijn om de nodige stappen te ondernemen om de feiten aan te klagen;
  • Indien een klacht wordt ingediend is de kans dat de geleden financiële en morele schade op welke wijze dan ook hersteld wordt klein.

Wij hebben dus besloten om iets te doen en hebben een « folder » opgesteld die voor de senioren (vanaf het pensioen) bestemd is. In deze folder worden de basishoudingen die men moet aannemen om te vermijden dat men het slachtoffer wordt van de meest voorkomende vormen van oplichting op zeer eenvoudige wijze beschreven.

De auto, die steeds een aantrekkelijk doelwit is geweest, zal aantrekkelijk blijven voor delinquenten. Alhoewel ze steeds beter beveiligd zijn, wordt er nog steeds vaak ingebroken in auto's. Aangezien de auto een levensruimte en een eigendom is (zoals een huis) waarderen de burgers het dat ze geïnformeerd worden over de verschillende middelen die gebruikt kunnen worden om te vermijden dat ze het slachtoffer van dit soort diefstal worden.

De diefstalpreventieadviseur beantwoordt de vragen van de eigenaars of bewoners van onroerende goederen in Schaarbeek die betrekking hebben op de bescherming van hun goed tegen inbraak.

In het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Beyne-Fléron-Soumagne wordt de strijd tegen inbraak als een prioriteit beschouwd. De cijfers die in het kader van de provinciale commissie voor de preventie van criminaliteit in juni 2019 gepresenteerd werden tonen aan dat deze strijd na verschillende jaren actueel blijft. De burgers die tijdens de Veiligheidsmonitor 2018 ondervraagd werden willen bijkomende inlichtingen bekomen over de preventie van inbraak in woningen. Het preventiewerk met betrekking tot dit fenomeen moet absoluut worden voortgezet omdat het fenomeen een gevoel van onveiligheid creëert bij de bevolking, en dit hoofdzakelijk bij bejaarden.

Als kustgemeente dichtbij de Franse grens hebben wij te kampen met heel wat fietsdiefstallen. Om burgers te motiveren een fietsslot te gebruiken, hebben wij een premiestelsel voor de aankoop van een degelijk fietsslot ingevoerd.

Inwoners en tweedeverblijvers die slachtoffer werden van fietsdiefstal en hiervan aangifte doen, kunnen met het pv-nummer bij de dienst Veiligheid & Preventie een fiets lenen, en dit voor een periode van 2 maand. De dienstverlening is volledig gratis. Voorwaarde is wel dat de ontlener de fiets steeds slotvast maakt, en deze in goede staat terugbezorgt.

De gemeenschapswachten graveren tijdens een fietsgraveeractie het rijksregisternummer van de eigenaar in zijn of haar fiets.

De doelstelling van VELO-PASS is de consument de gelegenheid bieden om zichzelf te verbinden met de gegevens van de fiets; een onderhoudshistoriek op te bouwen; gebruik te maken van NFC technologie voor toegang tot parkeer- of laadinfrastructuur (openbaar of bij de werkgever); etc…

De doelstelling op lange termijn is de communicatie met de burger over de veiligheidsfenomenen en de actiestrategieën verbeteren, door het over de maatschappelijke aspecten, de cultuur, de jeugd, urbanisme en netheid te hebben.