GPS-U is een software voor het beheer van de stedelijke veiligheidsproblemen. De vaststeller codeert zijn informatie in de software door een specifieke categorie te kiezen: milieu, openbare weg, veiilgheid, parkeren, conflict, markt, enz.

De doelstelling op korte termijn van het project is de ontwikkeling van een nomenclatuur die de gemeenschapswachten in de dagelijkse praktijk helpt bij het opstellen van hun rapportfiches.

De hoofddoel is de impact van de specifieke acties die door de gemeenschapswachten gevoerd worden evalueren, de lokale veiligheidsdiagnose uitwerken en deze gegevens in verband brengen met de socio-economische gegevens van de straten en wijken en de criminaliteit, de wijzigingen bijhouden in een document dat door de gebruikers kan worden geraadpleegd.

De doelstelling op lang termijn is inwerken op de criminogene omgeving en de vastgestelde overlast niet laten voortduren en de potentiële daders van overlast aldus ontraden.

De doelstelling op lange termijn is de aanpak van overlast systematiseren en vergemakkelijken.

De doelstelling van doorsturen van de verslagen van de gemeenschapswachten via tablet op korte termijn is de snelheid waarmee de betrokken diensten tussenbeide komen, door de centralisatie en de vlottere doorsturing van de aanvragen.

De doelstelling op lange termijn is de opvolging van het werk op het terrein van de gemeenschapswachten gemakkelijker maken.

De doelstelling van Wijkteamoverleg Kern Rechteroever (KNO) is de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de wijk verbeteren.

De project « Fête ça bien » heeft tot doel op lange termijn voorkomen van geweld tijdens evenementen of openbare manifestaties in de feestbuurten van Doornik binnen het globale idee van «samen goed feestvieren».

Project dat overlast door jongeren wil aanpakken vanuit een ruimere context ( gezin, thuissituatie, school, werk, gezondheid, …). Bestaat uit 2 luiken: de jongerencoaches en het caseteam.