Sensibilisatiedag voor de studenten (eerste jaar van het middelbaar onderwijs), wordt georganiseerd in de vorm van themaworkshops. 

« Clap’ados »-wedstrijd voor de studenten (van het eerste tot het zesde jaar van het middelbaar onderwijs), met als onderwerp de verwezenlijking van een videocapsule die betrekking heeft op verschillende thema's in verband met geweld.