Het idee is om de moeders in staat te stellen om van een rustig moment, dat enkel voor hen bestemd is, te genieten. Dit is voor hen een gelegenheid om over hun leven als vrouw te praten en om verschillende familiale begrippen (opvoeding van de kinderen...) met hen te bespreken. Verschillende thema's worden behandeld.

Deze dienst biedt de personen die het slachtoffer en/of de getuige zijn van echtelijk of intrafamiliaal geweld een luisterend oor, adviezen, begeleiding en een doorverwijzing naar andere specifieke partners.

In de loop van het jaar worden verschillende sensibiliseringsacties die bestemd zijn voor uiteenlopende doelgroepen ontwikkeld. Het gaat met name om de deelname aan de dag van de strijd tegen geweld tegen vrouwen die op 25 november georganiseerd wordt, via de Witte lintjescampagne.

Als dienst voor bijstand aan rechtszoekenden houdt de vzw « ORS-Espace Libre » zich met alle gewelddadige feiten, ongeacht om welke feiten het gaat, bezig.

De doelstelling is het grote publiek en de professionals sensibiliseren met betrekking tot intrafamiliaal geweld en partnergeweld en de beschikbare diensten op het grondgebied.

Animatiemodules worden aangeboden aan verschillende doelgroepen (vrouwen, jongeren) die verschillende organismen (ONE, scholen...) frequenteren. Deze modules zijn gebaseerd op verschillende instrumenten, zoals videocapsules of rollenspellen, of toneelstukken, die verschillende precieze vormen van geweld behandelen of geweld op transversalere wijze behandelen

Een van de doelstellingen van CAV is begeleiding aanbieden aan de slachtoffers van de verschillende fenomenen die aangifte hebben gedaan bij de politie en die aanvaard hebben om opnieuw te worden gecontacteerd.

Het gaat erom de burgers en de eerstelijnsprofessionals te sensibiliseren met betrekking tot het begrijpen van het fenomeen van intrafamiliaal geweld en partnergeweld, vooroordelen en stereotypen te deconstrueren en hen over de bestaande tools en middelen te informeren, om deze problematiek beter te begrijpen en te bevatten.

Een praat- en activiteitengroep, rond een ontbijt, door en voor vrouwen (4 à 11 personen), die gericht is op de verbetering van hun zelfrespect, een goede interactie tussen henzelf en de anderen en wederzijdse steun.

Met het FJC willen we het maatschappelijk thema intrafamiliaal geweld op een duurzame, efficiënte en doeltreffende manier aanpakken.