Het idee is om de moeders in staat te stellen om van een rustig moment, dat enkel voor hen bestemd is, te genieten. Dit is voor hen een gelegenheid om over hun leven als vrouw te praten en om verschillende familiale begrippen (opvoeding van de kinderen...) met hen te bespreken. Verschillende thema's worden behandeld.

De Justitieraad is de emanatie van de onderraad van de consultatieve preventieraad, een consultatief orgaan dat in het kader van de veiligheidscontracten door de gemeenteraad van Sint-Gillis gecreëerd werd. De Justitie-onderraad werd gecreëerd om de juridische en sociale hulpverlening en de evolutie van deze hulpverlening in het kader van een geïntegreerd beleid op het niveau van de gemeente te bestuderen.

Deze dienst biedt de personen die het slachtoffer zijn van geweld steun in het kader van de stappen die moeten worden ondernomen om zich uit deze situatie te bevrijden: klacht indienen, zijn socio-economische situatie in orde brengen, voorbereiding van het vertrek uit het huis, doorverwijzing naar een geschikte gespecialiseerde professional.

De stad Marche-en-Famenne neemt, via de SVPP, al jarenlang deel aan de campagne « Wit lintje » (strijd tegen geweld tegen vrouwen). Marche-en-Famenne werkt met de provincie Luxemburg samen om elk jaar nieuwe acties voor te stellen: uitdeling van pins, sensibilisering, theater, cinema, zelfverdedigingssessies.

De cel Buurtjustitie van de Preventiedienst van de gemeente Sint-Gillis biedt eerstelijns permanenties voor juridische hulp aan die aan vier wezenlijke criteria beantwoorden: kosteloosheid, onvoorwaardelijke toegang en algemene aanpak.

Een informatiebrochure met betrekking tot echtelijk geweld, de rechten van het slachtoffer, de klachtenprocedures en de verschillende hulpdiensten die bestaan wordt gecreëerd door de Cel Buurtjustitie van de Preventiedienst van de gemeente Sint-Gillis. Deze brochure is beschikbaar in de wachtzalen van de permanenties en wordt bij de partners van de dienst afgegeven.

Deze dienst biedt de personen die het slachtoffer en/of de getuige zijn van echtelijk of intrafamiliaal geweld een luisterend oor, adviezen, begeleiding en een doorverwijzing naar andere specifieke partners.

Elk jaar vindt eind november een sensibiliseringscampagne voor geweld tegen vrouwen plaats, en dit op het internationaal niveau. Dat is dus de gelegenheid voor de overheden om de hele bevolking te sensibiliseren voor dit onderwerp.

In de loop van het jaar worden verschillende sensibiliseringsacties die bestemd zijn voor uiteenlopende doelgroepen ontwikkeld. Het gaat met name om de deelname aan de dag van de strijd tegen geweld tegen vrouwen die op 25 november georganiseerd wordt, via de Witte lintjescampagne.

Als dienst voor bijstand aan rechtszoekenden houdt de vzw « ORS-Espace Libre » zich met alle gewelddadige feiten, ongeacht om welke feiten het gaat, bezig.