Onze diensten stellen de volgende zaken vast:

  • Een groot aantal klachten met betrekking tot internetoplichting ten nadele van oudere personen;
  • Er moet een onbepaald aantal personen zijn die te geïsoleerd zijn of te beschaamd zijn om de nodige stappen te ondernemen om de feiten aan te klagen;
  • Indien een klacht wordt ingediend is de kans dat de geleden financiële en morele schade op welke wijze dan ook hersteld wordt klein.

Wij hebben dus besloten om iets te doen en hebben een « folder » opgesteld die voor de senioren (vanaf het pensioen) bestemd is. In deze folder worden de basishoudingen die men moet aannemen om te vermijden dat men het slachtoffer wordt van de meest voorkomende vormen van oplichting op zeer eenvoudige wijze beschreven.

De doelstelling op lange termijn is de opvolging van het werk op het terrein van de gemeenschapswachten gemakkelijker maken.

De doelstelling op korte termijn van het project is de ontwikkeling van een nomenclatuur die de gemeenschapswachten in de dagelijkse praktijk helpt bij het opstellen van hun rapportfiches.

De hoofddoel is de impact van de specifieke acties die door de gemeenschapswachten gevoerd worden evalueren, de lokale veiligheidsdiagnose uitwerken en deze gegevens in verband brengen met de socio-economische gegevens van de straten en wijken en de criminaliteit, de wijzigingen bijhouden in een document dat door de gebruikers kan worden geraadpleegd.

De doelstelling op lang termijn is inwerken op de criminogene omgeving en de vastgestelde overlast niet laten voortduren en de potentiële daders van overlast aldus ontraden.

De doelstelling op lange termijn is de aanpak van overlast systematiseren en vergemakkelijken.

De doelstelling van doorsturen van de verslagen van de gemeenschapswachten via tablet op korte termijn is de snelheid waarmee de betrokken diensten tussenbeide komen, door de centralisatie en de vlottere doorsturing van de aanvragen.

GPS-U is een software voor het beheer van de stedelijke veiligheidsproblemen. De vaststeller codeert zijn informatie in de software door een specifieke categorie te kiezen: milieu, openbare weg, veiilgheid, parkeren, conflict, markt, enz.